foobot

foobot

foobot е първият интелигентен монитор за качеството на въздуха, който дава на потребителите ясна и визуална представа посредством мобилното приложение за това какво е качеството на въздуха в техния дом / офис и знанията за предприемане на малки стъпки за подобряването му. Използвайте мобилното приложение, което Ви дава стойности и детайлни графики в реално време за всички видове замърсители във въздуха, който дишате в помещението!

 • Характеристики

  foobot  разполага с четири сензора. Проследете съдържанието във въздуха на прахови частици, летливи органични съединения ( VOC's ), CO2, влажност и температура. Той може да "помирише" невидимите, без мирис замърсители във вашата среда и да ги направи видими чрез своя LED дисплей. С един поглед, цветът и широчината на сиянието ще ви покажат съдържанието и състоянието на въздуха във Вашият дом / офис. Проследете замърсителите във въздуха, които влияят на Вашето здраве.

  Приложението foobot Ви запознава с причините и последиците от Вашите дейности и как те влияят на качеството на въздуха във всяко от местата за наблюдение във Вашия дом / офис. То Ви дава показания в реално време и графики на всеки замърсител за определен период от време, започвайки от първия ден. Сега ще можете по-лесно да идентифицирате източниците и моделите на замърсяване. 
  Открийте източниците на замърсяване и ги отстранете! 

  foobot Ви предупреждава, когато се появи скок на замърсяване, заедно с вида на замърсителя и с колко замърсяване се занимавате.

  Няма нужда да имате докторска степен, за да разберете нивото на качество на Вашия въздух. foobot събира данните, събрани от четирите му сензора. След това изготвя цялостна оценка, която отразява индекса на качеството на въздуха на Вашия дом/офис по скала от 0 до 100. 

  foobot работи безпроблемно със SMART термостати и се свързва с вентилационната системата. След това foobot може да се свърже с вентилационната система и да контролира обновяването на въздушния поток въз основа на измерванията на замърсяването в реално време. 
  Отворете прозорците си в точното време! Сравнете въздуха във вътрешните помещения, наблюдаван от foobot, с геолокалния външен въздух - бързо и точно от мобилното приложение.

  foobot ще идентифицира замърсителите във въздуха, който дишатe! 
  Въздействието върху здравето на замърсителите във въздуха в закрити помещения може да се отрази негативно веднага, но и впоследствие години по-късно.
  Някои ефекти върху здравето могат да се проявят скоро след еднократно или многократно вдишване или излагане на замърсители. Те включват дразнене на очите, носа и гърлото, главоболие, замаяност и умора. Такива незабавни ефекти обикновено са краткосрочни и лечими. Понякога лечението е просто - елиминиране на източника на замърсяването, ако то може да бъде идентифицирано. Скоро след излагане на някои замърсители във въздуха в помещението, редица симптоми на някои заболявания като астма и други могат да се проявят и дори да се влошaт.

  На пазара има голямо разнообразие на модели и марки  въздухопречистватели, но от какви точно замърсители сте пречистили въздуха и какво е състоянието и качеството му на закрито във всеки един момент можете да се информирате от foobot с мобилното му приложение са изключителен и иновативен монитор за качеството на въздуха на закрито!

 • Приложения

  Открийте източниците на замърсяване и ги отстранете!

  foobot Ви запознава с причините и последиците от Вашите дейности и как те влияят на качеството на въздуха във всяко от местата за наблюдение във Вашия дом / офис. Използвайте и мобилното приложение, което Ви дава стойности и детайлни графики в реално време за всички видове замърсители. Може да се прегледа определен период от време, както и сбор на всички показатели засечени още от първия ден на използването му за по-лесно идентифициране на източниците и специфичните модели на замърсяване. 

  foobot Ви предупреждава, когато се появи скок на замърсяване, като Ви показва вида и количеството на замърсителите във въздуха. Вече не е нужно да имате научни докторски степени, за да разберете нивото на качество на въздуха във  Вашите помещения. 

  foobotс събира, запаметява и изчислява данните за качество на въздуха чрез четири независими сензора. Със събраната информация се  изготвя цялостна оценка, която отразява индекса на качеството на въздуха на Вашия дом/офис по скала от 0 до 100

  foobot работи безпроблемно със SMART термостати и се свързва с различни  вентилационни системи. Въз основа на измерванията на замърсяването в реално време foobot може да задава и контролира обновяването на въздушния поток.

  Отворете прозорците си в точното време!

  Сравнете въздуха, наблюдаван от foobot във вътрешните помещенияс геолокалния външен въздух – бързо и точно от мобилното приложение.

  foobot ще идентифицира замърсителите във въздуха, който дишатe! Въздействието върху здравето на замърсителите във въздуха в закрити помещения може да се отрази негативно на човек моментално, но и може да се акумулира с години. Някои ефекти върху здравето се проявят скоро след еднократно или многократно вдишване или излагане на замърсители. Те включват дразнене на очите, носа и гърлото, главоболие, замаяност и умора. Такива незабавни ефекти обикновено са краткосрочни и лечими. Често лечението е просто - елиминиране на източника на замърсяването, след като бъде идентифицирано от foobot. Разберете веднага дали сте изложени на замърсители във въздуха в различни помещения, както и дали те не са причината за проявлението на редица симптоми на много заболявания като астма например и дали е вероятно да се проявят скоро или дори да се влошaт.

  В днешно време има голямо разнообразие на модели и марки  въздухопречистватели, но от какви точно замърсители имате нужда или сте пречистили въздуха и какво е състоянието и качеството му на закрито можете да разберете във всеки един момент чрез foobot и мобилното му приложение.

  foobot – надежден монитор за качеството на въздуха на закрито! 

480,00 лв.Цена