Търсене

foobot работи безпроблемно с SMART термостати и се свързва с вентилационната системата...foobot е първият интелигентен монитор за качеството на въздуха, който дава на потребителите ясна и визуална представа за това какво е качеството на въздуха в техния дом / офис и знанията за предприемане на малки стъпки за подобряването му.

foobot разполага с четири сензора. Проследете съдържанието във въздуха на прахови частици, летливи органични съединения ( VOC's ), CO2, влажност и температура.Той може да "помирише" невидимите, без мирис замърсители във вашата среда и да ги направи видими чрез своя LED дисплей. С един поглед, цветът и широчината на сиянието ще ви покажат съдържанието и състоянието на въздуха във Вашият дом / офис. Проследете замърсителите във въздуха, които влияят на Вашето здраве. Приложението foobot Ви запознава с причините и последиците от Вашите дейности и как те влияят на качеството на въздуха във всяко от местата за наблюдение във Вашия дом / офис. Тя Ви дава показания в реално време и графики на всеки замърсител за определен период от време, започвайки от първия ден. Сега ще можете по-лесно да идентифицирате източниците и моделите на замърсяване.


Открийте източниците на замърсяване и ги отстранете! foobot Ви предупреждава, когато се появи скок на замърсяване, заедно с вида на замърсителя и с колко замърсяване се занимавате. foobot събира данните, събрани от четирите му сензора. След това събира цялостна оценка, която отразява индекса на качеството на въздуха на Вашия дом/офис по скала от 0 до 100.
foobot работи безпроблемно със SMART термостати и се свързва с вентилационната системата. След това foobot може да поеме вентилационната система и да контролира обновяването на въздушния поток въз основа на измерванията на замърсяването в реално време. Отворете прозорците си в точното време! Сравнете вътрешния си въздух, наблюдаван от foobot с геолокалния външен въздух - точно от мобилното приложение.

Идентифицирайте замърсителите във въздуха, който дишатe с foobot! Въздействието върху здравето от замърсители на въздуха в закрити помещения може да се наблюдава скоро след излагане или години по-късно. Някои ефекти върху здравето могат да се проявят скоро след еднократна експозиция или многократно излагане на замърсител. Те включват дразнене на очите, носа и гърлото, главоболие, замаяност и умора. Такива незабавни ефекти обикновено са краткосрочни и лечими. Понякога лечението е просто - елиминиране излагането на човека на източника на замърсяването, ако то може да бъде идентифицирано. Скоро след излагане на някои замърсители на въздуха в помещението, симптоми на някои заболявания като астма могат да се проявят и дори да се влошaт.

На пазара има голямо разнообразие на модели и марки въздухопречистватели, но от какви точно замърсители сте пречистили въздухът и какво е състоянието и качеството му на закрито във всеки един момент можем да се информирате от приложението на foobot, монитор за качество на въздуха на закрито!0 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички