Търсене

НЕ ВСИЧКИ HVAС СИСТЕМИ СА ЕДНАКВИ, НО системите на Fresh Aire UV са приложими за всички!!!


Fresh-Aire UV системите са тествани и валидирани срещу бактерии, вируси, плесени и гъбички. UV-системите Fresh-Aire са тествани и достигат до 99,999996% намаление на микроорганизмите. Има редица фактори, които трябва да бъдат разгледани, за да се определи ефективността, те включват, но не само, приложение, като повърхностна или въздушна дезинфекция, скорост и температура на въздуха, скорост на рециркулация и време на престой, както и специфична биологична цел. UV-системите Fresh-Aire са инсталирани в HVAС системата и са проектирани да дезинфекцират въздуха, тъй като той циркулира през вентилационната система.

Environmental Surface Disinfection System (ESDS) Room Disinfection System

Система за повърхностна дезинфекция


Системата за дезинфекция на повърхността (ESDS) от Fresh-Aire UV®, Commercial Series отговаря на нуждите за повърхностна дезинфекция в помещения, които са предразположени към биологично замърсяване или където трябва нормите на биологични опасности да са абсолютен минимум. Системата за дезинфекция на повърхностите (ESDS) използва гермицидна UV светлина, за да дезинфекцира повърхностите на помещенията, когато зоната е незаета. UV-лампите Fresh-Aire със системата за дезинфекция на повърхностите (ESDS), са обвити от най-висококачествения твърд кварц в защитно покритие от тефлон.

        

    Безопасността е на първо място!

UV светлината е опасна за човешката кожа и очите затова системата за повърхностна дезинфекция се включва само когато зоната не се използва. Може да се използва таймер за фиксиране на начално и крайно време. За допълнителна безопасност могат да се включват монтирани на вратата заключващи превключватели за предотвратяване на случайно излагане на UV светлина.
Fresh-Aire UV е доказано ефективен!

Доказано е, че UV светлините стерилизират 99,9% от повърхностния микробензамърсители в рамките на минути експозиция. Fresh-Aire UV е световен лидер в дезинфекцията с ултравиолетови лъчи и качеството на вътрешния въздух.

LEED Акредитация - Технологиите на Fresh-Aire UV отговарят на изискванията за LEED акредитация за качество на околната среда на закрито, чрез намалено потребление на енергия и намалена поддръжка на системата и почистване с опасни химикали.

Fresh-Aire UV се стреми да направи възможно най-ефективните, надеждни и безопасни продукти за пречистване на въздуха. Нарастващата загриженост относно безопасността на озона и други реактивни окислители във въздуха за отстраняване на миризми и неотдавнашната позиция на ASHRAE за филтриране и почистване на въздуха дават ясно да се разбере, че нашата индустрия трябва да се промени. Днес много пречистватели на въздуха все още излъчват големи количества озон или други окислители във въздуха в заетите пространства като средство за атака на миризми и микроорганизми във въздуха, като този подход очевидно не е безопасен.

UV-дезинфекционните системи за HVAC са идеална проактивна мярка за допълване на филтрацията. Микроорганизмите, особено вирусите, са толкова малки, че филтрите са най-вече неефективни. Показано е също така, че UV-системите намаляват проблемните с плесени и патогени, които се намират в системата HVAC и отводнителния съд, които иначе биха се въвели и разпространили по цялата система на сградата.Спестете поддръжка, енергия и оборудване

Всяка сграда може да се възползва от UV оборудване в климатичната и / или вентилационна система. Инсталирането на Fresh-Aire UV система ще доведе до значителни икономии на енергия и поддръжка. Тези системи също подобряват качеството на въздуха в помещението за обитателите на сгради чрез намаляване на биологичните замърсители във въздуха и токсичните VOC’s. Ние предлагаме практически решения за всички индустриални, медицински, търговски, корпоративни и гостоприемни приложения.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВЪЗДУХАВъздушните инфекциозни заболявания са една от най-сериозните заплахи за здравето, свързани с оборудването за ОВК. В условия като болници, клиники, йога студия, фитнеси, грижи за възрастни хора и ветеринарни заведения патогени във въздуха могат да се разпространяват от въздушната система, заплашващи здравето на посетителите и излагайки собствениците на съоръженията на рискове от отговорност.

За щастие Fresh-Aire UV има решение. Нашата система за дезинфекция във въздуха, оборудвана с UV-C лампи с висока мощност, убива патогените във въздуха 24/7.

Качество на въздуха в затворени помещения - според EPA замърсяването на въздуха в помещенията често е пет пъти по-лошо, отколкото на открито и представлява значителен риск за здравето. Fresh Aire UV подобряват качеството на въздуха в помещенията чрез стерилизиране на плесен, бактерии, вируси и алергени от въздуха, докато циркулира през централната въздушна система.
"Грийн Тех клима" ООД предлага повече от просто страхотно UV оборудване, ние Ви предлагаме съдействие в процеса на проектиране и инсталиране.

Моля, свържете се с нас, за да обсъдим Вашето конкретно приложение!


Family of Products Fresh-Aire UV

Не всички централни климатични и вентилационни системи са едни и същи, но
за щастие има системите на Fresh-Aire UV, които са съвместими с всички, независимо от марката производител и годините експлотация. Позволете ни да Ви помогнем при избора за най-подходящата Fresh-Aire UV системата за Вас.
3 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички