Търсене

Насладете се на дишането, foobot следи Вашият въздух
Вижте какво дишате

foobot е монитор за качеството на въздуха в помещенията. Той може да помирише невидимите замърсители без мирис във вашата среда и да ги направи видими чрез своя LED дисплей. С един поглед цветът и широчината на блясъка му ще ви уведомят дали въздухът ви е по-скоро като гора в Алпите или магистрала в Ел Ей.


Вижте техническите спецификации


* Забележка: Въпреки че foobot може да представлява ключов компонент във вашата стратегия за опазване на околната среда, моля, имайте предвид, че устройството не проследява въглероден оксид, азотен диоксид и азотни оксиди, радон или други критерии за замърсители. Моля, вижте техническите спецификации за пълен списък.